Když potřebujete průvodce

Znáte ve svém životě pocity úzkosti, strachu, beznaděje a smutku?

Cítíte se pod tlakem?

Nacházíte se v těžkém období svého života?

Jste často zmateni a nevíte jak jít dál?

 

Na cestě životem, kterou – jak věřím – vytváříme sami tím, že po ní kráčíme, si můžete vybrat. Buď těžké životní období projdete sami, anebo si můžete vzít zkušeného průvodce.

 

Jako průvodce vás mohu upozornit na ostré kameny a hlubokou vodu. Provedu vás nečekanými bouřemi, zarostlým pralesem, vyprahlou pouští. Najdeme spolu boční cesty, všimnete si nových možností. Když na vás někdo dává potichu pozor, máte více času na sebe.

 

Rád vás budu doprovázet. Ozvěte se, a můžeme to zkusit.

Na pana doktora Veselského jsem se obrátil jsem kvůli osobním problémům, kterými jsem v té době procházel. Terapie jsem absolvoval v průběhu jednoho roku a moc mi pomohly "postavit se na nohy". Pan doktor Veselský má profesionální přístup, dokáže pomoci a nic nebere na lehkou váhu. Co jsem velmi ocenil, že si pan doktor situace, které jsme spolu probírali, pamatoval, a mohli jsme tak navázat na každé terapii tam, kde jsme skončili. Pokud někdo zažívá osobní problémy a potřebuje pomoci, pana doktora Veselského můžu jen doporučit.

Petr S. 

Přišla jsem ve chvíli, kdy jsem začala pochybovat sama o sobě. Pan Veselský velmi dobře naslouchal a vnímal i nevyslovené, kdy poukazoval na věci z mé minulosti, které by mě ani nenapadlo spojovat s aktuálním stavem, ale právě ty dokreslily celkový obrázek. Byla to má první opravdová zkušenost s terapií a jsem velmi ráda, že to byl zrovna Pavel Veselský, který mne tímto kouskem života doprovodil a přenesl tak kousek jeho vyrovnanosti a klidu na mne.

Anet L.