Výcviky

2011 — 2016

Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě, IVGT Praha.

2016 — 2017

Výcvik v Terapii zaměřené na emoce, Leslie Greenberg, Laco Timulák, York University.

2020 — 2022

Postgraduální výcvik v gestalt terapii, Gestalt Plus.

Ostatní aktivity

Jsem aktivním členem terapeutického týmu Sociální kliniky. Spolupracovníkem sdružení Diabasis, které se zabývá pomocí lidem procházejícím psychospirituální krizí. A členem České asociace pro psychoterapii. Pracuji pod supervizí (Stáňa Dudová a Iva Hinková).   Absolvoval jsem řadu doplňkových a krátkodobějších vzdělávacích akcí, kurzů a stáží, mimo jiné:

  • Rogeriánská psychoterapie (Ladislav Nykl)
  • Uvedení do Biosyntézy (Yvonna Lucká a Barbora Janečková)
  • Schultzův autogenní trénink (Veronika Víchová)
  • Krizová intervence (Daniela Vodáčková a Yvonna Lucká)
  • 6-týdenní stáž na psychiatrii Fakultní nemocnice v Olomouci, a další

Dlouhodobě se angažuji také v akademické oblasti (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) a neziskovém sektoru (iPoradna.cz), kde se zabývám krizovou intervencí na Internetu E-linka.

 

Má cesta

Od mládí mě lákalo pochopit věci pod povrchem. Nerozuměl jsem, chtěl jsem pochopit sebe a lidi kolem. Od té doby jsem zkusil mnoho cest a za všechny jsem dnes vděčný.   Práce v neziskovkách mě učila, jak být pro druhé. Když jsem začal učit na univerzitě, sám jsem se učil – jak jít k tomu podstatnému, a být přitom v živém kontaktu se studenty. Byl jsem hozen do vody, a to mě naplňovalo.   Dlouhé hodiny jsem trávil na meditačním polštáři a prací na sobě. Vím proto, jak některá uvědomění v terapii bolí. Sáhl jsem si na bolest svou i bolest druhých. Vím, jak vypadá dno.   Vyšel jsem silnější a všude mě to vedlo k jedinému. Vztahy tvoříme jedině skrze sebe samé. A proto jsem si dnes jistý – když jsme my v souladu se sebou, okolní svět se zdá být najednou jednodušší a srozumitelnější.